järjestää osuvia
direktiivikursseja
ammattilaisille

Integritetsskydd

Här berättar vi om praxisarna som gäller behandlingen av personuppgifter, som samlas in genom Ab 95. Gubbarna Oy:s webbplats.Nättjänsterna finns på https://95.gubbarna.fi/

Ansvar

För behandlingen av personuppgifterna ansvarar Ab 95. Gubbarna Oy (FO-nummer 2655425-5), Östra Linjen 246, 64200 Närpes, FinlandUppgifter som behandlas Ab 95. Gubbarna Oy behandlar olika typer av personuppgifter beroende på hur duanvänder tjänsterna och vilken information du väljer att lämna ut till företaget.

Besökardata

Allmän roamingrelaterad information om besökarna samlas in på Ab 95. Gubbarna Oy:s webbplats (https://95.gubbarna.fi/). Med denna information strävar Ab 95. Gubbarna Oy bland annat efter att ge dig en personlig kundupplevelse.

Information som sparas

– Information om enheten du använder
– Din IP-adress
– Webbläsarinställningarna.

Cookies:

Tillfälliga sessionscookies som raderas när du stänger din webbläsare eller enhet.

Beständiga cookies:


– Cookies som blir kvar på din enhet tills du raderar dem manuellt eller de föråldras.- Cookies som sätts av Ab 95. Gubbarna Oy:s webbplats.
– Cookies som sätts av tredje part.

Varför sparas uppgifterna


– För din och Ab 95. Gubbarna Oy:s säkerhet.- För att vi ska få information om webbplatsens prestanda och eventuella systemfel.
– För att Ab 95. Gubbarna Oy ska kunna erbjuda dig den bästa användarupplevelsen med den enhet du använder.
– För analysering av besöken, till exempel med hjälp av Google Analytics.
– Information som skickas via formulär

Följande uppgifter som har överlämnats via besökarens meddelandeformulär sparas:

– IP-adress- Namn, företagsnamn och adressuppgifter
– Telefonnummer och e-postadress
– Meddelandets innehåll
– Eventuell e-postadress och övrig elektronisk kontakt med Ab 95. Gubbarna Oy:s kundtjänst.

Varför sparas uppgifterna


– Ditt meddelande för behandling och dokumentation
– För att vi ska kunna erbjuda dig en bättre service när du kontaktar oss

Hur länge sparas dina uppgifter


– Dina uppgifter sparas så länge det är nödvändigt. I vissa fall ställer lagstiftningen krav på att lagra uppgifter under en viss tidsperiod, till exempel av redovisningsskäl.

Vem har åtkomst till dina personuppgifter


Ab 95. Gubbarna Oy samarbetar med externa tjänsteleverantörer som kan behandla dina personuppgifter. Ab 95. Gubbarna Oy tar hänsyn till nödvändiga tekniska, juridiska och organisationsrelaterade åtgärder och processer för att skyddadina personuppgifter.

Dina rättigheter

Du har rätt att få veta vilka personuppgifter som behandlas av Ab 95. Gubbarna Oy. Du har rätt att få korrigera personuppgifter som behandlas av Ab 95. Gubbarna Oy. Om Ab 95. Gubbarna Oy av juridiska skäl inte behöver dina uppgifter har du rätt att begära att de uppgifter som behandlas av Ab 95. Gubbarna Oy raderas.

Om du vill ta bort dina användaruppgifter, vänligen skicka ett e-postmeddelande till adressen [email protected]. Du får ett bekräftelsemeddelande när dina användaruppgifter har tagits bort.

Ändringar

Ab 95. Gubbarna Oy förbehåller sig rätten att göra ändringar i behandlingen av depersonuppgifter som presenteras häri. Eventuella ändringar kommer att meddelas på Ab 95. Gubbarna Oy:s webbsida en månad innan ändringen träder i kraft i informationen på den sidan som ändringen gäller.